Jazzen har utviklet seg til mange ulike stilarter. Ofte er det slik at hvert land eller hver region utvikler sin egen variant av musikken. Dette har også skjedd i Norge, der den ”nordiske stilen” har blitt populær. Musikere som Jan Garbarek og Bugge Wesseltoft har vært sentrale i utviklingen av denne stilen.

Jazzen kom til Norge på 1920-tallet, og var inspirert av plater og utenlandske band som kom på besøk. Senere ble også radioen viktig for norske musikere som ville lære seg å spille jazz. På slutten av 1930-tallet begynte det å dukke opp egne jazzklubber i Norge. Jazzens utvikling ble stanset av krigen, da sanger med engelske titler og tekster ble forbudt. Men på slutten av 1940-tallet skjøt utviklingen ny fart. På 1950-tallet vokste jazzmiljøet i Norge, og på 1960-tallet og 1970-tallet ble det etablert flere jazzfestivaler. Fra midten av 1960-tallet var det flere norske jazzmusikere som klarte å hevde seg internasjonalt.

Rekrutteringen var dog ikke spesielt god, på grunn av ungdommenes interesse for rock og popmusikk. De siste tiårene har det derimot vært en veldig sterk rekruttering til jazzen, først og fremst på grunn av gode utdanningsmuligheter, som Jazzkonservatoriet i Trondheim, som ble etablert i 1979.