Norge kan skilte med mange jazzfestivaler, som er et bevis på at jazzmusikken har en sterk stilling i Norge. Totalt arrangeres det rundt 30 jazzfestivaler i Norge hvert år. Noen av festivalene er små og lokale, mens andre er store og internasjonalt anerkjente.

Blant de største festivalene, er Barentsjazz i Tromsø, Maijazz i Stavanger, Moldejazz, Oslo Jazzfestival, Nattjazz, som arrangeres i Bergen under festspillene, Polarjazz i Longyearbyen, Sildajazz i Haugesund, Trondheim Jazzfestival og Vossa Jazz.

Det arrangeres også bluesfestivaler og andre festivaler der jazzmusikk er en del av programmet. Jazzfestivalene i Norge arrangeres gjennom hele året. På nettsiden Aktiv i Oslo kan man søke opp Oslo-festivalene etter måned, og finne en festival man har anledning til å delta på. Blant de litt mindre jazzfestivalene i Norge, er det verdt å nevne Varangerfestivalen i Vadsø, Sortland Jazzfestival, Soddjazz på Inderøy, Kongsberg Jazzfestival, Hemsedal Jazzfestival og Dølajazz.

Jazzmusikken byr på mange sjangere, og på festivalene kan man også høre både lokale musikere og utenlandske musikere. De største stjernene kommer først og fremst til de store festivalene, selv om noen av dem også kan besøke små festivaler i distriktet.