Jazz brukes aktivt i undervisningen spesielt på musikklinjer på videregående skoler, og på musikklinjer på folkehøyskoler. I Trondheim finner man også et eget Jazzkonservatorium, for elever som gjerne vil fortsette å studere jazz etter videregående. Norges Musikkhøgskole tilbyr også profesjonsstudier i jazz. Disse studiene passer for studenter som gjerne vil bli musikere på heltid etter studiene.

Det er ikke like vanlig å undervise i jazz i de lavere klassetrinnene på barneskolen og ungdomsskolen, men mange musikklærere er flinke til å eksponere elevene for mange ulike sjangere, slik at de lærer seg å sette pris på alle typer musikk. Jazz har rykte på seg for å være vanskelig å forstå, og kanskje er det nettopp derfor lærerne nøler med å bruke jazz i undervisningen. Men jazz burde passe perfekt også for små barn, ettersom man kan improvisere, og bruke alle typer instrumenter, også fantasifulle og håndlagede instrumenter som barna kan lage selv.