Korpsmusikk

Korpsmusikk er veldig utbredt i Norge, og korpsene spiller ikke lenger bare tradisjonelle marsjer i barnetoget på 17.mai. Korpsene spiller et bredt spektrum av musikk, og gir medlemmene muligheten til å opptre på konserter og arrangementer. Moderne musikk og popmusikk har for lengst fått innpass også hos korpsene.

Mange korps har god rekruttering, mens noen korps sliter, og det er ikke alltid barna som har skylden for at rekrutteringen er dårlig. Ofte er det foreldrene som nøler, enten fordi de selv ikke liker eller vet hva slags korpsmusikk de egentlig spiller, eller fordi de er redde det blir for mye mas. Derfor er det viktig å informere foreldrene, og gi dem et realistisk bilde av hva som kreves når barna er med i korps. Som regel er andre fritidsaktiviteter mye mer krevende for foreldrene.

De fleste korps inviterer til informasjonskvelder og åpne øvinger, i tillegg til at de henger opp plakater eller deler ut brev og invitasjoner. Det er også viktig å skape oppmerksomhet rundt korpset, for eksempel ved at korpsmusikere spiller for andre elever. Internett kan også være nyttig når man skal rekruttere nye medlemmer, enten man lager egen nettside eller bruker sosiale medier. Man kan finne mange tips på nettet, blant annet på nettsidene til Norges Musikkorps Forbund.