Det finnes flere musikkforbund i Norge, både nasjonale og lokale forbund. Norges Musikkorps Forbund er ofte det forbundet unge musikere først kommer i kontakt med, ettersom veldig mange barn og unge spiller i korps. Norges Musikkorps Forbund er inndelt i åtte regioner.

Forbundet er Norges største frivillige kulturorganisasjon, og har 60 000 medlemmer som spiller i mer enn 1 600 korps. Alle som spiller i korps, eller som har barn som spiller i korps, kan besøke nettsiden til NMF, der man kan lese nyheter og få mer informasjon om forbundet.

Andre store musikkforbund er Nord-Norges Musikkforbund NNMF, Norsk CountryMusikk Forbund, Norsk Jazzforum, FolkOrg, Norsk Musikkråd og Alternativt Norsk MusikkForbund. Men det finnes flere lokale og regionale forbund.

Fordelene med å være med i et forbund, er at man får et mye større nettverk, og man kan få hjelp og råd fra forbundet. Forbundene har også ulike arrangementer og kurs. Norges Musikkorps Forbund er et av forbundene som arrangerer flest kurs, og de arrangeres landet over.